เอามาให้อ่านกัน เพื่อเป็นแนวทางในการแข่งอย่างมืออาชีพได้

การสับเด็คก่อนเริ่มเกมส์
- Duelist สับเด็คของตัวเองก่อน
- Duelist ทั้งสองฝ่ายแลกกันสับเด็ค โดยจะสับแบบ Standard Shuffle หรือ Deal Shuffle ก็ได้ตามแต่ตกลงกัน
- สับเด็คของฝ่ายตรงข้ามด้วยความระมัดระวัง
- มีเวลาสับเด็ค 1 นาที โดยจัดจ์จะเป็นผู้จับเวลาในขณะก่อนเริ่มแข่งพร้อมๆ กันทุกคน
- หากเกิดอุบัติเหตุ ฝ่ายกระทำผิดต้องชดใช้ค่าเสียหายตามราคาตลาดของการ์ดใบนั้นๆ (วันงานจะมีให้เซ็นยอมรับ สำหรับผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน)การเสิร์จการ์ดขณะเล่น และสับเด็คหลังจากเสิร์จเสร็จ
- ในขณะเสิร์จการ์ด ห้ามแยก, เรียง, สลับการ์ดโดยเด็ดขาด
- เลือกหาการ์ดที่จะเสิร์จเท่านั้น และหยิบเฉพาะการ์ดใบนั้นออกมา
- เมื่อนำการ์ดใบนั้นออกมาจากตัวเด็ค ถือว่าทำการเลือกแล้ว ไม่มีสิทธิ์ขอเลือกใหม่ โดยฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ตรวจสอบ
- เมื่อเสิร์จเสร็จ ให้เราทำการสับเด็คของตัวเองตามปกติ โดยฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ตรวจสอบ สับน้อยหรือจงใจ มีสิทธิ์ให้สับอีกได้

การตัดเด็คทุกกรณี
- ฝ่ายตรงข้ามหรือตัวเรา มีสิทธิ์ตัดเด็ค 1 ทีหลังจากการสับเด็คเสร็จ
- การตัดเด็คคือการแบ่งกองเป็นสองส่วน แล้วเลือกส่วนที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาไว้ด้านบน กันการล๊อกการ์ดใบบนสุดหรือเกือบจะบนของฝ่ายตรงข้าม
- หากมั่นใจว่าฝ่ายตรงข้ามสุจริต จะไม่ขอตัดเด็คก็สามารถทำได้
- ตัดเด็คเกินกว่ากำหนด ถือว่าไม่ให้เกียรติฝ่ายตรงข้าม โดนโทษ Caution ทันทีการตัดสินว่าใครเริ่มก่อนหรือหลัง
- เป่ายิ้งฉุบโดยใช้การ์ดที่ทางทีมงานจัดจ์จัดเตรียมมาให้
- ทอยเต๋าที่เป็นของ Konami หรือเต๋าที่ทีมงานจัดจ์เตรียมมาให้ หากผู้เล่นทั้งสองฝ่ายยินยอม

การดีดเหรียญ
- ต้องดีดให้เหรียญขึ้นไปในอากาศในลักษณะหมุน หากต้องทอยสามที ต้องโยนสามครั้ง ห้ามโยนพร้อมๆ กัน
-ห้ามใช้มือรับเด็ดขาด
-หากเหรียญตกไปแล้วอยู่ในสภาพเอียง หรืองหล่นซ้อนสิ่งของอยู่ ต้องโยนใหม่ แต่หากเหรียญวางแนบกับพื้นหรือโต๊ะ ถือว่าสมบูรณ์


ข้อกำหนดเพิ่มเติมต่างๆ
-ห้ามไม่ให้ทำการเปลี่ยน / สลับ / เรียงการ์ดในสุสาน โดยผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ตรวจสอบ [Caution] (เช่นเอา กบ, แวมไพร์หลอด แยกเอาไว้เพื่อความง่ายในการจำ)
-เมื่อ การ์ดที่ถูกใช้ไปแล้ว ไม่ได้มีความสามารถอยู่บนสนาม ให้ส่งลงสุสานตามปกติ ห้ามวางไว้บนสนาม โดยผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ตรวจสอบ[Caution]
-ห้ามเปลี่ยนแปลงการ์ดที่อยู่บนโซนในสนามอยู่แล้ว [Caution]


สิ่งที่ต้องเตรียมไปงาน CGS 2008
1. เครื่องคิดเลข
- ควรพกไปทุกคน เพราะเป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการเล่น และไม่เสียเวลา
- ควรเป็นชนิดที่ไม่ดับ จนกว่าจะกดปิดเอง เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องไลฟ์พอยต์
- ทางทีมงานจัดจ์จะมีกระดาษฉีกขนาดพอดีให้จดไลฟ์สำหรับผู้ที่ต้องการในวันงาน

2. ปากกา

- นำมาเขียนใบสมัคร เด็คลิสต์ หรือจดไลฟ์พอยต์

3. อุปกรณ์การเล่น
3.1 ลูกเต๋า
- หากมีเต๋าของ Konami ขอความกรุณานำมาใช้
- หากไม่มี ทางทีมงานจัดจ์จะมีเต๋าให้ใช้งานเฉพาะผู้ที่แจ้งไว้ว่ามีการ์ดที่ต้องใช้เต๋าในการดูเอล

3.2 เหรียญ
- หากมีเหรียญของ Konami ขอความกรุณานำมาใช้
- หากไม่มี ต้องใช้เหรียญ 1 บาทที่อยู่ในสภาพดี โปรดเตรียมมาด้วย

4. โทคเคน
- ห้ามไม่ให้นำการ์ดในสุสานมาเป็นโทคเคน เพื่อกันปัญหาโดนเอฟเฟคนำขึ้นมือแล้วหลงลืม หรืออื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้
- เตรียมอุปกรณ์ใบอื่นๆ มาเป็นโทคเคนแทนCGS 2008 Yugi-Oh Tournament Penalty Guideline Appendix V2.0

Penalty (บทลงโทษ) มี 5 ประเภท
1. Caution (2 Cautions = 1 Warning)
2. Warning (2 Warnings = Duel Loss)
3. Duel Loss
4. Match Loss
5. Disqualification (DQ)


1. Caution (การตักเตือน) เป็นบทลงโทษที่เบาบางเล็กน้อยที่สุด เป็นการตักเตือนเล็กๆ น้อยๆ ต่อ Duelist
ที่ทำความผิดเล็กน้อยๆ โดยจะมีทั้งเก็บสะสมตลอด(CMT) และเก็บสะสมเฉพาะแมตช์(IM) ผู้ใดได้รับ 2 Caution ผู้นั้นจะได้รับ Warning ทันที

2. Warning เป็นบทลงโทษซึ่งค่อนข้างรุนแรงกว่า Caution ที่จำเป็นต้องเก็บสะสมใน Record โดยจะมีทั้งเก็บสะสมตลอด(CMT) และเก็บสะสมเฉพาะแมตช์(IM)ถ้า Duelist ผู้ใดได้รับ Warning เป็นครั้งที่ 2 ผู้นั้นจะได้รับ Duel Loss ทันที

3. Duel Loss เป็นบทลงโทษที่ค่อนข้างรุนแรง และส่งผลให้ Duelist ผู้นั้นต้องแพ้ไป 1 ดูเอลใน Match นั้นๆ Duel loss อาจจะเป็นผลที่ตามมาของ Warning หรือเป็นการกระทำความผิดที่ค่อนข้างมีผลต่อเกมเป็นอย่างมาก

4. Match Loss เป็นบทลงโทษที่รุนแรงและส่งผลให้ Duelist ผู้นั้นต้องแพ้ไป 1 Match ทันที Match Loss เป็นการกระทำความผิดที่มีผลต่อเกมเป็นอย่างมาก

5. Disqualification (DQ) บทลงโทษที่รุนแรงที่สุด ผู้เล่นที่ได้รับ DQ นั้น จะถูกปรับแพ้ใน Match นั้นๆ และถูกขับออกจากทัวนาเมนต์ถาวร เป็นการกระทำที่เกิดจาก การคิดฉ้อโกง ทุจริตในการเล่นอย่างเจตนา หรือ แสดงกิริยาไม่เหมาะสมอย่างรุนแรงในฐานะของ Duelist

ตัวอย่างการให้บทลงโทษในกรณีต่างๆ
*ทุกกรณีอาจะมีการเปลี่ยนแปลงบทลงโทษให้เบาลง หรือ หนักขึ้น ตามแต่สถานการณ์จริง
โดยบทลงโทษจะอยู่ใน […..]

1. Deck Problem ในกรณีที่ Duelist มีปัญหาเกี่ยวกับ Deck
1.1 ใส่เด็คไม่ถึง 40 ใบ [Match Loss]
* ผู้ตัดสิน จะทำการสุ่มให้มอนส์เตอร์ปกติให้ครบ 40 ใบ
1.2 ใส่การ์ดที่โดน Restrict เกินกว่าที่กำหนด หรือใส่การ์ดที่โดน Ban เข้าไปในเด็ค [Match Loss]
*ผู้ตัดสิน จะทำการเอาการ์ด Error ออกจากเด็ค และจะทำการสุ่มให้มอนส์เตอร์ปกติไปแทนที่
1.3 นำการ์ดที่ได้รับจากคู่ต่อสู้มาใส่ในเด็คของตัวเอง (เช่น การ์ดพลังสลับ etc.) [Duel Loss]
1.4 นำการ์ดฟิวชั่นใส่เข้าไปในเด็ค [Duel Loss]


2. Procedure Error ในกรณีที่ Duelist กระทำการผิดใน วิธีการปฎิบัติต่างๆ
2.1 Duelist สับการ์ดอีกครั้ง หลังจากที่คู่ต่อสู้ได้ทำการตัดแล้ว [Warning : IM]
2.2 Duelist เข้าใจผิดนำการ์ดที่ไม่สามารถหมอบได้ลงไปในสนาม (หรือหมอบการ์ด เวทย์มนต์ฟิลด์ลงไปในช่องเวทย์มนต์กับดัก) หรือหมอบการ์ด Psycho shocker โดยไม่ได้บูชายัญแล้วไป set คว่ำ [Duel Loss]
*ถ้า หมอบผิดใบไปแล้ว หากมารู้ทีหลังว่าหมอบการ์ดผิดไป แต่ถ้ายังไม่ได้ประกาศผ่านเทิรน์ที่กระทำผิดไป แล้วได้เรียก Judge ในขณะนั้นมาตรวจสอบ Duelist สามารถเอาการ์ดที่หมอบไม่ได้นั้นๆ กลับขึ้นมือได้และจะได้โทษ [Warning : IM] ไปแทน

2.3 Duelist ใช้การ์ดผิดๆ หรือเล่นผิดๆ เช่น ใช้การ์ดสาวกผู้ขีดฆ่าใส่มอนสเตอร์ที่หงายหน้าเพียงตัวเดียวในสนาม / ใช้การ์ด ไหละโมบ ในขณะที่ในสุสานมีมอนสเตอร์เพียง 4 ตัว / ใช้การ์ดเวทย์มนต์ในขณะที่ช่องเวทย์มนต์ กับดักเต็ม แล้ว / ใช้การ์ด การฝังก่อนจำเป็น ในขณะที่ตนเหลือ Life Point เพียง 500 จุด / อัญเชิญมอนส์เตอร์แล้ว แต่ยังทำการอัญเชิญมอนส์เตอร์อีก ให้นำมอนส์เตอร์นั้นกลับขึ้นมือไป / เปิดกับดักในขณะที่ไซโคฯ อยู่ ให้นำกับดักใบนั้นกลับไปหมอบใหม่ เพราะเอฟเฟคของไซโคฯ บอกว่า กับดักไม่สามารถทำงานได้ 2 ครั้งแรก[Caution = IM], ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป [Warning]
*ใน กรณีที่ Duelist ใช้การ์ด ไหละโมบ ในขณะที่ในสุสานมีมอนสเตอร์ไม่ครบ ผู้ตัดสินจะนำการ์ด ไหละโมบขึ้นมือหรือ หมอบไว้ที่เดิม เนื่องจากตามกฎแล้วจะใช้ผลไม่ได้ เช่นเดียวกับกรณีของการใช้การ์ด การฝังก่อนจำเป็นในกรณีที่ Life Point ไม่พอจ่าย แต่ในกรณีของ สาวกผู้ขีดฆ่า ถ้าในขณะนั้นมีมอนสเตอร์คว่ำหน้าของตนเองอยู่ด้วยผู้ตัดสิน จำเป็นต้องให้ Duelist ผู้นั้นระบุเป้าหมายใส่มอนสเตอร์คว่ำของตนเอง เนื่องจากมีผู้เล่นผู้นั้นประกาศใช้ สาวกผู้ขีดฆ่า แล้ว และมีเป้าหมายให้ระบุครบเงื่อนไขของการ์ด2.4 Duelist ลืมใช้ความสามารถของการ์ดที่บังคับออกผล / ใช้งานเอฟเฟคผิดจากที่ระบุในตัวการ์ดจนมีผลกับตัวเกมนั้นๆ เช่น Vampire Lord ทำความเสียหายแล้วไม่ได้ระบุชนิดการ์ด / ลืมนำการ์ดที่อยู่ในหีบทองหลังจากผ่าน Stand by Phase ที่ 2, ลืมทิ้งการ์ด, สังเวยมอนส์เตอร์ ฯลฯ ในการจ่ายค่า cost ของการ์ดต่างๆ (ผ่านเทิร์นไปแล้ว), ใช้ไหละโมบ โดยไม่ทิ้งการ์ดเวทย์มนต์จากบนมือ หรือนำกลับขึ้นไปบนมืออีก ไม่ว่าจะด้วยความหลงลืม เจตนาหรือไม่ [Duel Loss]
กรณีที่ลืมลดไลฟ์พอยต์ หากฝ่ายตรงข้ามได้คิดให้เราแทน จะอนุโลมโทษหนักและรับ [Caution : IM] แทน
*Duelist จำเป็นต้องปฎิบัติในสิ่งที่ถูกต้องใน Effect การ์ดที่บังคับให้กระทำ !

2.5 Duelist ทำการประกาศโจมตีมอนส์เตอร์หลายตัวพร้อมๆ กัน [Warning : IM]

2.6 Duelist ไม่ยอมประกาศแบทเทิ้ลเฟสเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามมีสิทธิ์เชนในการเปลี่ยนเฟส [Caution : IM]


3. Card Drawing เรื่องของการจั่วการ์ด
3.1 Duelist สับการ์ดของคู่ต่อสู้แล้วเผลอทำการ์ดกระเด็นออกมาจนเห็นว่าเป็นการ์ดอะไร [Caution : IM]
3.2 Duelist จั่วการ์ดเกินเมื่อตนเองเรื่มก่อนหรือหลัง [Caution : CMT]
*กรณีที่จั่วมาเกินแล้วไม่ทราบว่าจั่วการ์ดใบไหนเป็นใบสุดท้าย ผู้ตัดสินจะทำการสุ่มการ์ดที่จั่วมากลับไป
3.3 Duelist ไม่ยอมแสดงการ์ดให้ฝั่งตรงข้ามดู (เลยเทิร์นไปแล้ว) ด้วยผลของการ์ดต่างๆ เช่น ไวรัสทำลายเด็คแห่งความตาย
[Duel Loss]
*การ แสดงการ์ด ต้องจำเป็นให้คู่ต่อสู้ตรวจสอบอย่างละเอียด ไม่ใช่ว่าให้ดูเพียง 2 วินาทีหรือน้อยกว่านั้นแต่ผู้ที่ตรวจสอบการ์ดก็ไม่ควรจะตรวจสอบนานเกินไปจน เสียมารยาท4. Slow Play การเล่นถ่วงเวลา
4.1 Duelist ใช้เวลา 3 นาที ในการคิดว่าจะเลือกเป้าหมายในการใช้การ์ด ไซโคลน ว่าจะทำลายการ์ดใบไหนของคู่ต่อสู้ ครั้งแรก [Caution = IM], ครั้งที่ 2 Warning, ครั้งที่ 3 Duel Loss, ครั้งที่ 4 Match Loss


5. Unsport Conduct การประพฤติที่ไม่แฟร์
5.1 Duelist เรียกร้องกับ ผู้ตัดสินอย่างเอาเป็นเอาตาย ให้คู่ต่อสู้ได้รับการลงโทษ [Warning : CMT]
5.2 Duelist ไม่เชื่อฟังหรือปฎิบัติตาม เกี่ยวกับข้อตกลงข้อบังคับของ Tournament [Duel Loss]
5.3 Duelist ใช้ถ้อยคำหยาบคายหรือแสดงกิริยาไม่สุภาพอย่างรุนแรงต่อคู่ต่อสู้ หรือผู้ตัดสิน [Match Loss]


6. Cheating การทุจริต
6.1 Duelist แอบจั่วการ์ดหรือหยิบการ์ดจากที่ใดที่หนึ่งมาทำให้ตัวเองได้เปรียบ/ เจตนาแอบดูการ์ดของฝ่ายตรงข้ามไม่ว่าจะด้วยเหตุผลประการใดระหว่างคู่ต่อสู้ เผลอ [DQ]
6.2 Duelist ส่องดูการ์ดจากใต้เด็คของคู่ต่อสู้ระหว่างตัดหรือทำการสับ [Warning : CMT]
6.3 Duelist สับเปลี่ยน Deck ในระหว่างการแข่งขัน [Match Loss]
6.4 Duelist ใส่การ์ดเพิ่มหรือลดการ์ดลงในเด็คระหว่างการแข่งขัน [Match Loss]
6.5 Duelist จับต้องเด็คของฝ่ายตรงข้ามระหว่างการแข่งขันโดยไม่มีเหตุผลอันควร [Duel Loss]
6.6 Duelist ตัดการ์ด/สับการ์ด แล้วได้ทำการแอบดูการ์ดในเด็คของคู่ต่อสู้ [Warning : CMT]


ข้ออนุโลมในการแข่งขัน
-หาก หมอบการ์ดลงไปแต่ยังไม่ปล่อยมือออกจากการ์ด จะมีสิทธิ์เอาขึ้นมือได้ หากปล่อยมือแล้ว ถือว่าทำการตัดสินใจแล้ว ไม่มีสิทธิ์นำการ์ดนั้นขึ้นมือได้อีก (ยกเว้นฝ่ายตรงข้ามจะอนุญาต)

การหาผู้แพ้ชนะกรณีเวลาหมดลง (เวลาในการแข่งขัน 40 นาทีต่อ 1 แมตช์)

- ถ้าหากหมดเวลาการแข่งขันแล้วไม่สามารถตัดสินผลแพ้ชนะในดูเอลนั้นได้ ให้ผู้เล่นเจ้าของเทิร์นเล่นต่อไปจนจบเทิร์น
- หากยังไม่สามารถตัดสินผลแพ้ชนะได้อีก ให้เล่นต่อไปอีก 3 เทิร์น (เริ่มนับเทิร์นของผู้เล่นอีกฝ่ายเป็นเทิร์นที่ 1)
- หากผ่าน 3 เทิร์นไปแล้ว ก็ยังไม่สามารถตัดสินผลแพ้ชนะได้อีก ให้ผู้เล่นที่มีไลฟ์พอยน์ตมากกว่าเป็นฝ่ายชนะ
- หากไลฟ์พอยต์ของผู้เล่นทั้งสองฝ่ายเท่ากัน ให้เล่นต่อไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของไลฟ์พอยต์เกิดขึ้น (ถ้ามีการเชนเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ ให้เอฟเฟคของการ์ดทุกใบที่อยู่บนเชนแสดงผลให้เสร็จเรียบร้อยก่อน จึงค่อยทำการเปรียบเทียบไลฟ์พอยน์ตของทั้งสองฝ่าย) ผู้เล่นที่มีไลฟ์พอยต์มากกว่าจะเป็นฝ่ายชนะ

- ถ้าตัดสินผลแพ้ชนะในเกมนั้นแล้ว ปรากฏว่าในแมตช์นั้น ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายชนะการดูเอลด้วยจำนวนครั้งเท่ากัน (เสมอกัน 1 ต่อ 1 ดูเอล) ให้แข่งขันเพิ่มอีก 1 ดูเอล โดยที่ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายห้ามเปลี่ยนไซด์เด๊ค และให้เล่นเพียงคนละ 2 เทิร์นเท่านั้น (รวมทั้งหมด 4 เทิร์น)
- หากผ่านพ้น 4 เทิร์นไปแล้ว ยังไม่สามารถตัดสินผลแพ้ชนะได้ ให้ผู้เล่นที่มีไลฟ์พอยต์มากกว่าเป็นฝ่ายชนะ
- หากไลฟ์พอยน์ตของผู้เล่นทั้งสองฝ่ายเท่ากัน ให้เล่นต่อไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของไลฟ์พอยน์ตเกิดขึ้น (ถ้ามีการเชนเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ ให้เอฟเฟคของการ์ดทุกใบที่อยู่บนเชนแสดงผลให้เสร็จเรียบร้อยก่อน จึงค่อยทำการเปรียบเทียบไลฟ์พอยน์ตของทั้งสองฝ่าย) ผู้เล่นที่มีไลฟ์พอยน์ตมากกว่าจะเป็นฝ่ายชนะ

ที่มา: http://yugiohth.invisionplus.net/?mforum=yugiohth&showtopic=2934

Comment

Comment:

Tweet

การแข่งขันปีนี้มีวันไหนเดือนไหน หรอคับ

#44 By TOMO (180.183.108.9|180.183.108.9) on 2014-04-24 22:45

#43 By trger5b (171.4.53.207) on 2013-10-02 07:37

#42 By หกเ (103.7.57.18|182.53.210.196) on 2013-04-11 15:16

เยอะจุง

#41 By yu-Gi-oH The feuatre (103.7.57.18|171.4.137.160) on 2012-10-30 18:55

5279

#40 By tea517 (103.7.57.18|27.55.11.226) on 2012-10-28 07:07

#39 By ทำ (103.7.57.18|180.180.48.120) on 2012-09-11 20:23

#38 By guide (103.7.57.18|10.0.1.202, 110.171.56.144) on 2012-08-22 19:15

#37 By นราทพย์ (103.7.57.18|58.9.92.162) on 2012-08-21 17:52

เยอะเกิน

#36 By vvghyu (103.7.57.18|110.49.240.32) on 2012-08-16 17:49

กูขอโทษ

#35 By 555eดอก (103.7.57.18|192.168.10.151, 110.77.227.177) on 2012-06-18 13:08

ไอพวกส้นตีน กูเล่นเก่งกว่าพวกมึงอีก โม้ยูได้ไอสาด
เจอะกะกูได้ 083833120สี่  open-mounthed smile

#34 By 555 eดอก (103.7.57.18|192.168.10.151, 110.77.227.177) on 2012-06-18 13:06

การ์ดฟิวชั่น ควรจะ ทำการ นำออกมา ไว้ต่างหาก 
และการ์ด ส่วนผสม ในการ ฟิวชั่น จะต้องนำออกนอกเกมส์โดยทันที
จะไม่นำลงสุสาน ^^double wink

#33 By Duellist (103.7.57.18|1.4.165.40) on 2012-05-27 22:48

เเล้วการ์ดเวทต์ กับดัก ใช้ได้กี่ใบembarrassed

#32 By กัน (103.7.57.18|125.25.36.43) on 2012-05-05 23:11

ต้องเป้นการ์ดแท้เท่านั้นหรอครับ
เป้นการ์ดแปลไทยได้ไหมwink

#31 By seal (115.87.122.26) on 2012-03-29 21:18

นี่รึมืออาชีพ เยอะจนไม่น่าเล่น 55+
ผมใช้โวคานิคsad smile

#30 By Boom (223.206.162.236) on 2012-02-24 23:45

555+อยากเเข่งจังเเต่จนก๊ากๆๆๆๆ

#29 By เทพเเห่งการมั่ว (182.52.183.14) on 2012-02-19 09:14

กากบะconfused smile

#28 By เทพ (110.164.212.122) on 2012-02-07 16:15

เทพทั้งสามจงมา(จุดติ) แบล็คเมจิกเชี่ยนโจมตี(แบล็คเมจิก) 55555

#27 By Nat (115.87.131.33) on 2012-01-03 22:11

โหดตายเหอะ จะฟิวชั่นยังไงนั่น
ดีนะเล่นเด็ค กับดัก 555+

#26 By Mimigu (118.172.169.33) on 2011-12-30 21:51

บลูอาย

#25 By กล้า (223.206.5.106) on 2011-12-28 11:58

#24 By dear282546@hotmail.co.th (103.1.164.11) on 2011-12-23 19:28

#23 By dear282546@hotmail.co.th (103.1.164.11) on 2011-12-23 19:26

แอนติกเกียดีที่สุดconfused smile

#22 By เทพสุดๆ (118.174.71.100) on 2011-09-18 14:41

เด็คไดโนเสาร์ ดี กว่า อยู่แล้วconfused smile

#21 By bank (115.87.44.114) on 2011-09-14 21:52

โถ๋ เรื่อง กาก

ผมเป็น อดีต ดูเอลคิง

ใน ทัวนาเม้นนี้

มาพร้อมเเล้ว

ผมใช่ deck ฟุบุกิ ปน โจโนะ น๊

เดก ใหม่
big smile

#20 By gest (49.229.33.113) on 2011-07-27 17:19

#19 By danuphat (182.53.194.214) on 2011-06-15 18:07

ทำนานมั้ยครับ พี่

#18 By เจ๋อง (125.26.150.113) on 2011-04-02 17:19

ไม่จำกัดจำนวนการ์ดที่ใช้แข่งหรอครับ = =*

#17 By FataL4 (27.130.63.3) on 2011-03-25 22:34

#16 By natte (125.26.58.15) on 2011-01-30 13:48

อยากเล่นจัง

#15 By mlp (115.87.65.196) on 2010-09-16 18:33

อยากเล่นจัง

#14 By mlp (115.87.65.196) on 2010-09-16 18:33


เด็คคอบโบเครื่องจักร สุดยอดดดดดดดด

#13 By เซียนยูกิ (117.47.102.157) on 2010-09-16 17:47

big smile big smile เยอะไปนิดเเต่ก็ดี

#12 By ยูกิ จูได (223.207.172.221) on 2010-09-03 14:50

sad smile

#11 By rori (118.173.195.85) on 2010-08-30 13:04

#10 By oan155 (114.128.175.211) on 2010-08-25 12:08

#9 By เนหน (114.128.175.211) on 2010-08-25 12:08

Law เยอะไป ฟิวชั่นไม่ได้ Deck Cyberdragon จะทำยังไง

#8 By Kizer James (202.143.155.19) on 2010-08-09 14:11

#7 By กบท่อง (61.90.14.27) on 2010-07-25 19:21

่สุดยอดของทั่วดำ

#6 By bas (118.174.73.161) on 2010-05-28 20:57

โหเหนแล้วไม่ลงแข่งดีกว่า(เสี่ยวกฏข้อการ์ดเสียหายงะ)เสียหายอย่างเช่นอะไรอะครับ(ว่าจะยืมเดคยูเซย์ของเพื่อนไปแข่ง)

#5 By (124.121.115.161) on 2010-02-01 17:17

ถ้าตะโกนว่า มันโจเมะ ธันเดอร์ เเล้วจะโดนตัดสิทธิ์มั๊ยนะ?

#4 By Sandar (124.122.107.152) on 2010-01-24 23:26

ใส่มอนสเตอร์ฟิวชั่นในเด็คครับ big smile

#3 By P'Big on 2010-01-09 22:11

ใส่การ์ดฟิวชั่นนี่ผิดด้วยหรือ?

#2 By pom (118.173.99.57) on 2010-01-09 19:24

เยอะจนขี้เกียจอ่านแต่ผมบอกแล้วทุกการ์ดต้องมีไฟนอลคัด

ตัด1ทีฉับ 55+

#1 By KUKU_Master on 2010-01-09 09:20