เอามาให้อ่านกัน เพื่อเป็นแนวทางในการแข่งอย่างมืออาชีพได้

การสับเด็คก่อนเริ่มเกมส์
- Duelist สับเด็คของตัวเองก่อน
- Duelist ทั้งสองฝ่ายแลกกันสับเด็ค โดยจะสับแบบ Standard Shuffle หรือ Deal Shuffle ก็ได้ตามแต่ตกลงกัน
- สับเด็คของฝ่ายตรงข้ามด้วยความระมัดระวัง
- มีเวลาสับเด็ค 1 นาที โดยจัดจ์จะเป็นผู้จับเวลาในขณะก่อนเริ่มแข่งพร้อมๆ กันทุกคน
- หากเกิดอุบัติเหตุ ฝ่ายกระทำผิดต้องชดใช้ค่าเสียหายตามราคาตลาดของการ์ดใบนั้นๆ (วันงานจะมีให้เซ็นยอมรับ สำหรับผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน)การเสิร์จการ์ดขณะเล่น และสับเด็คหลังจากเสิร์จเสร็จ
- ในขณะเสิร์จการ์ด ห้ามแยก, เรียง, สลับการ์ดโดยเด็ดขาด
- เลือกหาการ์ดที่จะเสิร์จเท่านั้น และหยิบเฉพาะการ์ดใบนั้นออกมา
- เมื่อนำการ์ดใบนั้นออกมาจากตัวเด็ค ถือว่าทำการเลือกแล้ว ไม่มีสิทธิ์ขอเลือกใหม่ โดยฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ตรวจสอบ
- เมื่อเสิร์จเสร็จ ให้เราทำการสับเด็คของตัวเองตามปกติ โดยฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ตรวจสอบ สับน้อยหรือจงใจ มีสิทธิ์ให้สับอีกได้

การตัดเด็คทุกกรณี
- ฝ่ายตรงข้ามหรือตัวเรา มีสิทธิ์ตัดเด็ค 1 ทีหลังจากการสับเด็คเสร็จ
- การตัดเด็คคือการแบ่งกองเป็นสองส่วน แล้วเลือกส่วนที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาไว้ด้านบน กันการล๊อกการ์ดใบบนสุดหรือเกือบจะบนของฝ่ายตรงข้าม
- หากมั่นใจว่าฝ่ายตรงข้ามสุจริต จะไม่ขอตัดเด็คก็สามารถทำได้
- ตัดเด็คเกินกว่ากำหนด ถือว่าไม่ให้เกียรติฝ่ายตรงข้าม โดนโทษ Caution ทันทีการตัดสินว่าใครเริ่มก่อนหรือหลัง
- เป่ายิ้งฉุบโดยใช้การ์ดที่ทางทีมงานจัดจ์จัดเตรียมมาให้
- ทอยเต๋าที่เป็นของ Konami หรือเต๋าที่ทีมงานจัดจ์เตรียมมาให้ หากผู้เล่นทั้งสองฝ่ายยินยอม

การดีดเหรียญ
- ต้องดีดให้เหรียญขึ้นไปในอากาศในลักษณะหมุน หากต้องทอยสามที ต้องโยนสามครั้ง ห้ามโยนพร้อมๆ กัน
-ห้ามใช้มือรับเด็ดขาด
-หากเหรียญตกไปแล้วอยู่ในสภาพเอียง หรืองหล่นซ้อนสิ่งของอยู่ ต้องโยนใหม่ แต่หากเหรียญวางแนบกับพื้นหรือโต๊ะ ถือว่าสมบูรณ์


ข้อกำหนดเพิ่มเติมต่างๆ
-ห้ามไม่ให้ทำการเปลี่ยน / สลับ / เรียงการ์ดในสุสาน โดยผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ตรวจสอบ [Caution] (เช่นเอา กบ, แวมไพร์หลอด แยกเอาไว้เพื่อความง่ายในการจำ)
-เมื่อ การ์ดที่ถูกใช้ไปแล้ว ไม่ได้มีความสามารถอยู่บนสนาม ให้ส่งลงสุสานตามปกติ ห้ามวางไว้บนสนาม โดยผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ตรวจสอบ[Caution]
-ห้ามเปลี่ยนแปลงการ์ดที่อยู่บนโซนในสนามอยู่แล้ว [Caution]


สิ่งที่ต้องเตรียมไปงาน CGS 2008
1. เครื่องคิดเลข
- ควรพกไปทุกคน เพราะเป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการเล่น และไม่เสียเวลา
- ควรเป็นชนิดที่ไม่ดับ จนกว่าจะกดปิดเอง เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องไลฟ์พอยต์
- ทางทีมงานจัดจ์จะมีกระดาษฉีกขนาดพอดีให้จดไลฟ์สำหรับผู้ที่ต้องการในวันงาน

2. ปากกา

- นำมาเขียนใบสมัคร เด็คลิสต์ หรือจดไลฟ์พอยต์

3. อุปกรณ์การเล่น
3.1 ลูกเต๋า
- หากมีเต๋าของ Konami ขอความกรุณานำมาใช้
- หากไม่มี ทางทีมงานจัดจ์จะมีเต๋าให้ใช้งานเฉพาะผู้ที่แจ้งไว้ว่ามีการ์ดที่ต้องใช้เต๋าในการดูเอล

3.2 เหรียญ
- หากมีเหรียญของ Konami ขอความกรุณานำมาใช้
- หากไม่มี ต้องใช้เหรียญ 1 บาทที่อยู่ในสภาพดี โปรดเตรียมมาด้วย

4. โทคเคน
- ห้ามไม่ให้นำการ์ดในสุสานมาเป็นโทคเคน เพื่อกันปัญหาโดนเอฟเฟคนำขึ้นมือแล้วหลงลืม หรืออื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้
- เตรียมอุปกรณ์ใบอื่นๆ มาเป็นโทคเคนแทนCGS 2008 Yugi-Oh Tournament Penalty Guideline Appendix V2.0

Penalty (บทลงโทษ) มี 5 ประเภท
1. Caution (2 Cautions = 1 Warning)
2. Warning (2 Warnings = Duel Loss)
3. Duel Loss
4. Match Loss
5. Disqualification (DQ)


1. Caution (การตักเตือน) เป็นบทลงโทษที่เบาบางเล็กน้อยที่สุด เป็นการตักเตือนเล็กๆ น้อยๆ ต่อ Duelist
ที่ทำความผิดเล็กน้อยๆ โดยจะมีทั้งเก็บสะสมตลอด(CMT) และเก็บสะสมเฉพาะแมตช์(IM) ผู้ใดได้รับ 2 Caution ผู้นั้นจะได้รับ Warning ทันที

2. Warning เป็นบทลงโทษซึ่งค่อนข้างรุนแรงกว่า Caution ที่จำเป็นต้องเก็บสะสมใน Record โดยจะมีทั้งเก็บสะสมตลอด(CMT) และเก็บสะสมเฉพาะแมตช์(IM)ถ้า Duelist ผู้ใดได้รับ Warning เป็นครั้งที่ 2 ผู้นั้นจะได้รับ Duel Loss ทันที

3. Duel Loss เป็นบทลงโทษที่ค่อนข้างรุนแรง และส่งผลให้ Duelist ผู้นั้นต้องแพ้ไป 1 ดูเอลใน Match นั้นๆ Duel loss อาจจะเป็นผลที่ตามมาของ Warning หรือเป็นการกระทำความผิดที่ค่อนข้างมีผลต่อเกมเป็นอย่างมาก

4. Match Loss เป็นบทลงโทษที่รุนแรงและส่งผลให้ Duelist ผู้นั้นต้องแพ้ไป 1 Match ทันที Match Loss เป็นการกระทำความผิดที่มีผลต่อเกมเป็นอย่างมาก

5. Disqualification (DQ) บทลงโทษที่รุนแรงที่สุด ผู้เล่นที่ได้รับ DQ นั้น จะถูกปรับแพ้ใน Match นั้นๆ และถูกขับออกจากทัวนาเมนต์ถาวร เป็นการกระทำที่เกิดจาก การคิดฉ้อโกง ทุจริตในการเล่นอย่างเจตนา หรือ แสดงกิริยาไม่เหมาะสมอย่างรุนแรงในฐานะของ Duelist

ตัวอย่างการให้บทลงโทษในกรณีต่างๆ
*ทุกกรณีอาจะมีการเปลี่ยนแปลงบทลงโทษให้เบาลง หรือ หนักขึ้น ตามแต่สถานการณ์จริง
โดยบทลงโทษจะอยู่ใน […..]

1. Deck Problem ในกรณีที่ Duelist มีปัญหาเกี่ยวกับ Deck
1.1 ใส่เด็คไม่ถึง 40 ใบ [Match Loss]
* ผู้ตัดสิน จะทำการสุ่มให้มอนส์เตอร์ปกติให้ครบ 40 ใบ
1.2 ใส่การ์ดที่โดน Restrict เกินกว่าที่กำหนด หรือใส่การ์ดที่โดน Ban เข้าไปในเด็ค [Match Loss]
*ผู้ตัดสิน จะทำการเอาการ์ด Error ออกจากเด็ค และจะทำการสุ่มให้มอนส์เตอร์ปกติไปแทนที่
1.3 นำการ์ดที่ได้รับจากคู่ต่อสู้มาใส่ในเด็คของตัวเอง (เช่น การ์ดพลังสลับ etc.) [Duel Loss]
1.4 นำการ์ดฟิวชั่นใส่เข้าไปในเด็ค [Duel Loss]


2. Procedure Error ในกรณีที่ Duelist กระทำการผิดใน วิธีการปฎิบัติต่างๆ
2.1 Duelist สับการ์ดอีกครั้ง หลังจากที่คู่ต่อสู้ได้ทำการตัดแล้ว [Warning : IM]
2.2 Duelist เข้าใจผิดนำการ์ดที่ไม่สามารถหมอบได้ลงไปในสนาม (หรือหมอบการ์ด เวทย์มนต์ฟิลด์ลงไปในช่องเวทย์มนต์กับดัก) หรือหมอบการ์ด Psycho shocker โดยไม่ได้บูชายัญแล้วไป set คว่ำ [Duel Loss]
*ถ้า หมอบผิดใบไปแล้ว หากมารู้ทีหลังว่าหมอบการ์ดผิดไป แต่ถ้ายังไม่ได้ประกาศผ่านเทิรน์ที่กระทำผิดไป แล้วได้เรียก Judge ในขณะนั้นมาตรวจสอบ Duelist สามารถเอาการ์ดที่หมอบไม่ได้นั้นๆ กลับขึ้นมือได้และจะได้โทษ [Warning : IM] ไปแทน

2.3 Duelist ใช้การ์ดผิดๆ หรือเล่นผิดๆ เช่น ใช้การ์ดสาวกผู้ขีดฆ่าใส่มอนสเตอร์ที่หงายหน้าเพียงตัวเดียวในสนาม / ใช้การ์ด ไหละโมบ ในขณะที่ในสุสานมีมอนสเตอร์เพียง 4 ตัว / ใช้การ์ดเวทย์มนต์ในขณะที่ช่องเวทย์มนต์ กับดัก